Lai một phát cho oai

TP - Ai đó rỗi hơi ném đá chuyện ở trường THCS Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An chớ tui là tui lai một phát luôn…

- Nói cụ thể coi ở đó có chuyện chi?

- Chuyện giản dị rằng, do thiếu giáo viên trầm trọng nên trường phải điều động cô giáo chuyên môn Văn - Sử sang dạy Sinh học, thầy dạy Thể dục sang đứng lớp dạy Hóa học.

- Trời đất! Chuyện ni không thể lai được!

- Răng không được rứa trời hè?

- Vì các thầy, cô được đào tạo trong trường sư phạm theo chuyên ngành. Văn Sử thì làm răng biết được lộ mô là đơn bào, đa bào, phân bào, biến dị, di truyền? Các cô biết ông Mô-li-e chớ mần răng biết ông Đắc-uyn? Thầy dạy thể dục biết điền kinh, bóng rổ, bóng bàn chớ mần răng biết mô là a-xít, kiềm, xúc tác, hóa trị. Các thầy biết Pê-lê, Ma-ra- đô-na chớ mần răng biết ông Men-đê-lê-ép là ai? Lai dạo rứa là rất thiếu trách nhiệm!

- Răng mà hồ đồ nói tui thiếu trách nhiệm? Tui nghĩ đến tính tích cực, tầm nhìn xa, đón đầu của việc điều chuyển ni…

- Tầm nhìn xa đón đầu vô lộ mô?

- Này nghe! Hôm rồi tui đọc bộ đề thi mẫu. Ngoài 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ là đơn lẻ thôi còn lại là tổ hợp. Tổ hợp là chi, là một đề nó tích hợp nhiều môn. Nghe nói, xu hướng đúng quy trình của nó là từ tích hợp, qua tổ hợp và đến tổng hợp. Giáo viên là chi? Là cái máy cái đẻ ra vô vàn máy con. Máy cái tích hợp, môn chi cũng dạy được, thì các máy con chấp luôn các dạng đề thi tích, tổ, tổng. Thuyết phục không?

- Ờ! Nghe xong chộ sáng ra. Tui cũng lai một phát cho oai!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng