Mỡ rắn rán rắn

TP - Hạn mặn xứ mình, ao đìa khô kiệt dzậy mà tui nghe chuyện ở ngoải thấy mát lòng mát dạ quá chú Ba ơi!

- Tâm trạng tui giờ như lửa đốt, hổng có hứng hóng chuyện thiên hạ!

- Chuyện thiên hạ đâu! Chuyện này nó ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh chớ bộ. Tui kể chú Ba nghe nè: Có một nhà máy gang thép, quy mô ban đầu người ta xây dựng chỉ 400 tỷ đồng thôi, nhưng rồi người ta thấy quy mô tiểu nông dzậy thì biết bao giờ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đặng. Thế là người ta xoá đi làm lại, quy mô lên đến bốn ngàn tỷ đồng lận…

- Chu cha nhà máy bự

dzậy ta!

- Chớ sao! Phải có tầm nhìn dzậy chớ, 4 năm nữa thôi, 2020 phải là nước công nghiệp hoá đầy đủ mà. Công nghiệp mà thiếu sắt thép thì công nghiệp vào đâu, hổng lẽ lấy cọc tre, xơ dừa, lúa cháy làm bê tông nhà máy à. Đúng hông?

- Quá chuẩn! Rồi sao?

- Người ta nhập thiết bị về chất đầy sân đầy kho. Mà chú biết hông, thiết bị là phải đa dạng nhiều quốc gia để người ta khỏi ghen ăn tức ở. Đời thiết bị cũng đa dạng luôn. Cổ, cũ, lâu năm, gần đây và mới toanh. Phải dzậy chớ không miệng lưỡi thế gian lại biểu có mới nới cũ, đúng hông?

- Đúng là tư duy tổng hợp! Hay!

- Chưa hay đâu! Bốn ngàn tỷ vẫn là dạng sản xuất nhỏ, người ta bèn bổ sung, nâng cấp dự án lên tám ngàn tỷ đồng.

- Trời! Khủng dzậy a? Quy mô lớn dzậy lấy đâu ra nguồn nguyên liệu để sản xuất?

- Chú chỉ được cái hay lo bò trắng răng! Có mấy ông chuyên gia bới bèo ra bọ cũng

hỏi dzậy…

- Và họ trả lời thế nào,

anh Hai?

- Họ cười nửa miệng và biểu: Đơn giản dzậy mà còn hỏi thì làm chuyên gia làm chi. Nguyên liệu sờ sờ ra đó. Các thiết bị nhập về lâu nay đang hoá thành sắt vụn thì lấy làm nguyên liệu cho vào lò nung chảy luôn. Các cụ dạy lấy mỡ rắn rán rắn là đây chớ đâu…

- Tuyệt! Sáng kiến này

thiệt là kinh điển! Quá siêu! Quá tiết kiệm!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng