Mưu sâu

TP - Đánh nhau với Sơn Tinh mấy ngàn năm trời không thể nào thắng được, Thuỷ Tinh vẫn mãi ôm hận phục thù. Một hôm quân sư rỉ tai: Bẩm bệ hạ, nếu xem thiên văn thì năm Thìn tới đúng là năm vượng của bệ hạ.

> Băm nát dòng sông

Thần nghĩ, nếu bệ hạ vẫn còn nặng nợ với người đẹp Mỵ Nương thì đây là cơ hội trời cho để Bệ Hạ vừa có cơ hội phục thù vừa có thể giành lại người đẹp.

Thuỷ Tinh ngẫm ngợi, thận trọng: Mấy ngàn năm qua, ta hao binh tổn tướng, nướng hàng binh đoàn sóng thần thuỷ quái mà trận nào cũng thất bại ê chề. Nếu giờ vẫn tuân theo binh pháp cũ, ta e dàn trận thì mười phần đã cầm thua hết chín. Trừ khi nhà ngươi có cao kiến gì hay hơn.

Quân sư cao giọng: Bệ hạ chớ có quá cả lo, việc này thần đã toan tính cả. Đoạn, quân sư rỉ tai trình bày mưu kế. Nghe đến đâu Thuỷ Tinh gật đầu đến đấy ra chiều tâm đắc lắm. Nghe xong, Thuỷ Tinh phán: Ta giao cho ngươi toàn quyền sử dụng kế này!

Kế của quân sư được ráo riết thực thi. Ai vào việc nấy, nghiêm cẩn và tuyệt mật. Vào giữa năm Thìn thì công việc hoàn tất. Thuỷ Tinh và quân sư chỉ còn kê cao gối ngủ chờ kết quả của mưu sâu.

Đúng như tiên lượng của quân sư, vương quốc của Sơn Tinh không lúc nào yên ổn. Những đợt rung chấn triền miên. Dân lành táo tác chạy loạn hết đêm này đến đêm khác. Lòng dân ta thán kêu trời…

Khi Sơn Tinh phát hiện ra nguy cơ mất đất đã cận kề mới giật mình thảng thốt trước cả một hệ thống hồ treo lơ lửng lưng chừng núi.

Uất hận, Sơn Tinh ngửa mặt than: Thời Tam Quốc có Nguỵ Diên phản chủ, sao thời nay quan Thuỷ Điện lại hại ta. Ngẫm ra, ngươi và kẻ thù truyền kiếp của ta đều chung họ Thuỷ…

Lời than âm âm vào đất đến tai Thuỷ Tinh. Thuỷ Tinh cười nửa miệng đùa: Sơn Thuỷ hữu tình! Công trình đẹp như bức hoạ đồ nhường kia ta đặt tên là Sông Tranh tặng nhà ngươi nhé!

Kẹo Cu Đơ
Theo Tân Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá