Nghiêm minh

TP - Nhà viết kịch Pháp Flaubert có nói: Cho tôi một người anh hùng, tôi sẽ viết cho anh một bi kịch.

- Câu đó cũ rồi. Câu này mới hơn: Cho tôi một cán bộ, tôi sẽ chỉ cho anh một bi kịch.

???

- Vì một cán bộ bây giờ, dù kém, cũng khó mà kỷ luật anh ta. Vì kỷ luật thì không lấy đâu ra người làm. Cho nên, một giáo sư chẳng hạn, vừa mới bị dư luận lên tiếng vì thâm hụt công quỹ trong việc làm từ điển hôm qua, hôm nay vẫn lên bục trao phần thưởng danh dự cho sinh viên như thường.

- Vậy thì đó là hài kịch đối với ông ta chứ đâu phải bi kịch.

- Bi kịch! Là nói cho người đi sau. Không kỷ luật được thì không thay được vị trí. Không thay được vị trí thì không đổi mới công tác cán bộ được. Và do đó, ít cơ hội cho người đi sau. Không bi kịch là gì !

- Ông nói không sai, nhưng chuyện đó cũ rồi. Với những gì Trung ương vừa làm đối với ông Chủ tịch Hà Giang cho thấy chúng ta không phải không kỷ luật được cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao. Thương yêu đồng chí kỷ luật nghiêm minh. Điều lệ của Đảng đã nói như vậy. Làm gì có chuyện không kỷ luật được ai.

- Quả vậy. Màn chính kịch của ông Tô đã hạ. Dân phấn khởi vì điều đó.

- Chưa đâu. Mới hạ màn 1 thôi. Còn vài việc cần làm rõ nữa với ông Tô. Đến lúc ấy mới hạ màn thực sự.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá