Ngon nhất

TP - Mít đi đâu mà có vẻ vội vàng?

- Em đi làm ăn.

- Ồ, hãy dừng lại uống với anh một ly và cho anh hỏi, làm gì ăn ngon nhất?

- Làm biếng.

- Trật. Làm biếng thì treo mồm chứ có gì ăn mà ngon. Làm chơi ăn thiệt mới ngon. Như mấy ông xây dựng công trình giao thông, đường vừa làm xong đã hỏng, còn quá làm chơi vậy mà ông nào cũng giàu nứt đố đổ vách. Còn bán gì ngon ăn nhất, Mít biết không?

- Bán xăng dầu, chỉ một cây là sống khỏe re hơn nông dân trồng ngàn vạn cây.

- Trật. Bán xăng dầu chỉ khi độc quyền mới ngon ăn, chứ cạnh tranh thì chưa chắc. Bán bằng cấp ngon ăn nhất; tiền thu không thiếu một xu từ đầu kỳ, đầu khóa học; bằng cấp sau đó mới trao, giá trị là may rủi, gặp thứ không có giá trị cũng không thể đổi. Mít uống cạn ly đi chớ, để anh hỏi câu này dễ nè, ăn gì ngon nhất?

- Ăn vụng.

- Trật. Ăn vụng phải thậm thò thậm thụt. Ăn sạch là ngon nhất, ăn xong còn được ngủ ngon giấc. Nhưng lỡ gặp món không ngon, Mít biết có giải pháp đột phá nào làm cho ngon trở lại không?

- Câu này em không hiểu, để em làm văn bản trả lời sau. Dạ, cho em xin ly nữa, lúc nãy anh mời em, bây giờ để em tự mời em là ngon nhất, rồi em đi nghe.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá