Nhầm

TP - Mình ơi mở cửa! Mở cửa… mình ơi!

- Cái ông chết dẫm này, đêm nào cũng thế, cứ nhậu xỉn là gõ cửa hàng xóm.

- Bà mới đúng là đồ chết dẫm, sao bà cứ ra mở cửa làm gì để tôi tưởng là vợ tôi.

- Hơ, ông cứ đập cửa rầm rầm thế kia không mở để ông phá nhà tôi chắc?

- Hì hì… Ai dám phá nhà bà, mắc tội chết! Nhầm tí, có sao. Thiên hạ người ta nhầm đầy ra đấy rồi cuối cùng hòa cả làng ấy mà!

- Nhậu vào cứ phán bậy. Tùy theo cách nhầm ông ơi, xem nhầm vô tình hay cố ý?

- Đố bà biết lúc này tôi nhầm cố tình hay vô tình? Bà tăng nặng, tôi giảm nhẹ. Chịu! Đến bản án người ta còn nhầm đưa cho đương sự bản nháp nữa là…

- Ông say rồi nói linh tinh…

- Bà chưa biết đó thôi, bác sĩ còn nhầm ruột thừa với buồng trứng, dạ dày với dạ con, chân phải với chân trái, người lành với người bệnh nữa là tôi.

- Có chuyện đó thật a? Nếu người ta nhầm xe công thành xe tư, nhà công vụ thành nhà riêng, vốn ngân sách thành vốn tự có…

- Này, này, tôi đang tỉnh đây nha, không nhầm bà với vợ tôi đâu nhé!

- Nỡm!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá