Nhầm

TP - Thật không hiểu nổi!

> Than trời vì sách gọi 'con ngựa' là 'quả ngựa'
> Phát vitamin A, cán bộ xã đưa nhầm hạt đậu giống

-Thế mới là cuộc sống! Nếu điều gì cậu cũng hiểu cả thì đời nhạt lắm! Mọi thứ mà cứ như được lập trình, tường minh ra hết, hỏi thú vị nỗi gì?

-Lý thuyết là vậy, nhưng chuyện đơn giản này mà còn nhầm thì quả là khó hiểu?

-Nhầm thì trong đời ai chả từng? Ai nhầm, nhầm sao?

-Cán bộ y tế thôn ở Hà Tĩnh phát vitamin A cho trẻ nhưng phát nhầm đậu giống…

-Hả! Thế các bé có chịu uống không?

-Nuốt gọn!

-Thể tất, thể tất đi! Đậu giống nghĩa là đậu sạch, hạt toàn phần nhầm tí có sao. Có bao chuyện nhầm to tát khác còn thể tất được nữa là…

-Thể tất một lần ngộ nhỡ sau này lại nhầm nghiêm trọng hơn thì sao?

-Lại thể tất tiếp! Có người nhầm tài sản, xe cơ quan thành xe gia đình còn thông cảm được mà…

-Thông cảm thế thì nguy!

-Đừng nghiêm trọng lên thế! Có người ngồi nhầm ghế, có quan tòa tuyên nhầm án…Rồi…

-Rồi sao? Thông cảm, thể tất ư?

-Không! Không! Thông cảm, thể tất mãi sao được. Xấu hổ chết! Phải rút kinh nghiệm chứ! Nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

-Và sau đó?

-Họ nhầm tiếp, nhưng ở ghế khác và vụ án khác, như mới…

-Rồi tiếp tục rút kinh nghiệm sâu sắc đúng không?

-Nhầm! Nãy giờ mình chưa nói gì nhá!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá