Sao tía khóc?

TP - Hai à, tía vét hết ao đìa đóng gùi đóng gói cho con lên rừng những mong đa dạng ngành nghề, đặng cứu tình thế thủy sản chới với, dzậy mà con vừa đi đã vội quay về là cớ làm sao?

> Có thể 'đóng cửa' rừng tự nhiên trên toàn quốc để ngăn chặn phá rừng

-Con hổng có dzô được rừng!

-Cắc cớ làm sao con hổng dzô được rừng?

-Người ta biểu sắp tới đóng hết của rừng tự nhiên, dzô đó kẹt lại thì làm sao ra?

-Trời đất quỷ thần ơi! Tía dạy con bao năm nay sao con vẫn cả tin làm dzậy? Khi rừng còn nguyên sinh, còn giàu, người ta đã đóng cửa rừng rồi đó thôi. Dzậy mà, đóng cửa này bao cửa khác mở ra và hệ quả buộc phải phủ xanh đất trống đồi trọc. Giờ đất trống, đồi trọc thì họ đóng làm chi?

-Người ta biểu đóng để may ra rừng còn tái sinh phục hồi…

-Dzậy con có biết họ dự kiến đóng mấy năm hông?

-Hình như đến khi thành rừng tự nhiên thì mở…

-Nghĩa là hết đời tía, hết đời con thì mới được dzô rừng chớ gì?

-Đúng dzậy đó tía!

-Hu hu hu! Hu hu hu!...

-Tía! Sao tía xúc động dzậy?

-Tía thương nhiều anh kiểm lâm. Đóng chặt cửa rừng, không còn ai phá rừng thì các anh ấy sống vào đâu?

Kẹo Cu Đơ

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá