Ta hại các ngươi rồi!

TP - Hôm ấy Bao Công thấy bất an khi nghe tiếng trống kêu oan có tiết tấu rất lạ. Nó vừa dồn dập nhưng nghe kĩ có phần ai oán.

> Lo xa
> Trong họa có phúc

Bao Chửng lệnh cho sai nha trong phủ ra xem. Sai nha vào tâu rằng họ là những phụ nữ.

Linh cảm có điều chẳng lành, Bao Thanh Thiên lệnh cho thăng đường.

Bao Công nghiêm giọng hỏi: Những người dưới công đường kia có điều chi oan trái?

Đồng thanh: Khởi bẩm Bao đại nhân, thủ phận thảo dân chúng thần luôn tự răn mình làm ăn chân chính, ghét thói giả dối ngụy quân tử. Nhân danh công bộc bòn rút dân lành, man trá đủ chiêu hại người thấp cổ bé họng. Thế nên, chúng thần đã vạch mặt chỉ tên tố cáo quan tham, gian thần xu nịnh…

Bao Chửng: Làm người ở trong gầm trời này phải vậy! Ta biết! Ta biết! Đáng khen thay! Ta phụng mệnh bề trên có lời biểu dương khen thưởng các người…

Râm ran tiếng khóc! Bao Công lấy làm ngạc nhiên lắm lắm. Quay sang hỏi Công Tôn Sách: Họ làm sao vậy? Biểu dương khen thưởng sao họ thống thiết ra chiều ai oán hơn thế kia?

Công Tôn tiên sinh ghé tai Bao Công nói nhỏ: Bao đại nhân biểu dương, khen thưởng họ, nếu thông tin này lộ ra ngoài thì khác chi cắt đường sinh kế của họ?

Quá đỗi kinh ngạc, Bao Công hỏi dồn: Cớ làm sao? Cớ làm sao?

Công Tôn Sách: Họ thấy những gương tày liếp của các nữ dược sĩ, cứ sau vinh danh, biểu dương khen thưởng là bị sa thải, trù dập, hành hạ…

Bao Chửng ngửa mặt lên trời than: Bao Chửng ta vô tình hại các ngươi rồi!

Kẹo Cu Đơ
Theo Bao Chửng dị truyện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá