Ta làm hại mình

TP - Có một quan bà leo lên đến bậc tam phẩm và tham vọng chưa dừng lại…Vào một ngày giông gió, bà thấy ruột gan nóng như lửa, bèn gọi hầu cận thân tín lên tham vấn.

Quan bà: Ta thấy tâm trạng bất an, ngươi giỏi phong thủy, liệu xem biệt phủ ta có chi kỵ húy?

Hầu cận chắp tay: Khởi bẩm quan bà, tiền của bà tích cóp bấy nay đã đến mức nứt đố đổ vách. Phàm cái gì nứt và đổ đều là điềm chẳng lành…

Quan bà: Cao kiến của ngươi là chi?

Hầu cận: Bẩm bà, ngu ý của hạ quan lạm bàn thế này, nếu bà không mau mau chuyển đống tài sản của bà thành cổ phần, cổ phiếu, cổ tức thì e thiên hạ đàm tiếu. Khi thiên hạ đã đặt mồm đặt miệng vào rồi thì hạ thần đồ rằng chả mấy chốc đến tai Hoàng thượng…

Quan bà nghe đoạn mồ hôi vã ra than: Có lẽ đã muộn mất rồi. Chắc chuyện của ta các quan văn võ đã biết. Mau giúp ta tính kế ứng phó.

Hầu cận tâu: Hạ thần khuyên quan bà biện lễ sang phủ Hòa Thân. Chỉ có ngài may ra mới cho qua bà kế hay thoát hiểm.

Tin lời, quan bà dâng lễ sang phủ Hòa Thân. Hòa Đại nhân vui vẻ nhận lễ rồi buông: Bấy nay quan lớn quan bé trong triều gặp họa tương tự như ngươi, nhưng khi nghe kế của ta đều họa biến thành phúc, nguy biến thành an cả. Kế của ta chỉ có 2 chữ thôi, đó là làm sớ xin triều đình
Tự xử…

Quan bà mừng như sắp chết đuối vớ được cọc…Nhưng oái oăm thay, lúc đó người phủ Khai Phong của Bao Công đã có sớ dâng Hoàng Thượng phơi bày những thủ đoạn và hành vi gian dối của quan bà.

Biết chuyện, quan bà ngửa mặt lên trời cười 3 tiếng, khóc 3 tiếng và than rằng: Ôi lòng tham đã giết chết đường quan lộ đang hanh thông của ta. Suy cho cùng ta đã làm hại mình. Hu hu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng