Tại trời

TP - Nhiều tuyến đê bị vỡ tía à! Dân vựa lúa chới với, kêu trời…

- Đê vỡ mà kêu trời chi vậy, sao không kêu nhau chung tay vào mà hộ đê?

- Họ chung tay rồi nhưng nước dữ quá, sức người không kham nổi…

- Thì kêu lãnh đạo, họ sống nhờ thuế của dân, những lúc dân nguy xem họ có cách gì giúp?

- Họ cũng kêu rồi, và lãnh đạo họp ngay…

- Có thế chứ! Thủy, hỏa, đạo, tặc. Trong 4 thứ ấy, thủy tai phải ưu tiên hạng nhất. Thế lãnh đạo quyết sao?

- Bàn bạc, phân tích, mổ xẻ nguyên nhân và đưa ra kết luận…

- Lãnh đạo chuyên nghiệp phải dzậy. Nhìn sự vật hiện tượng phải khoa học, bài bản thế mới xử tận gốc vấn đề. Vội vàng, chủ quan rồi phán bừa là nguy hiểm lắm…

- Nhưng…

- Nhưng gì? Con không thấy, chỉ chuyện con tôm chân trắng hại hay lợi mà hai bộ bàn mãi mấy tháng vẫn chưa ngã ngũ. Mỗi chuyện giá xăng người nói lãi, kẻ nói lỗ, thế nên phải cần thời gian lập đoàn kiểm tra chui sâu vào tổ con chuồn chuồn mới tỏ.Hay như chuyện đất nông nghiệp nên giữ hay giảm cũng phải bàn dài…

- Nhưng mà…

-Nhưng mà gì? Mày trẻ người non dạ lắm nghe con! Phải thận trọng trước một kết luận để từ đó đưa ra quyết định đúng…À, tía quên mất, lãnh đạo họp xong đưa ra kết luận vụ vỡ đê thế nào?

- Họ biểu tại trời gây lũ sớm, lại to hơn mọi năm nên khó tiên lượng được phương án ứng phó.

- Chính xác! Đúng là tại cái ông trời hà!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá