Tam đoạn luận

TP - Dù đang khó khăn nhưng tớ quyết xuất ngoại một chuyến cậu ạ…

> Đừng có mặc cả

-Định chu du thiên hạ học mẹo kinh doanh à?

-Mẹo kinh doanh đầy trên mạng ấy, nhưng có phải ai cũng hợp duyên áp dụng được mẹo kinh doanh đâu? Tớ đi chuyến này là quyết nhập thiết bị đo kiểm chất lượng...

-Rỗi hơi à?

-Ơ kìa! Cậu đúng là không thức thời gì cả. Hậu kiểm đang là nhu cầu bức thiết và chính đáng đấy cậu ơi!

-Cậu không thức thời thì có ấy! Cần chi bỏ cả đống tiền nhập thiết bị công nghệ hiện đại…Nán chờ thiên tai, biết ngay chất lượng!

-Ý cậu là chờ lũ lụt biết ngay thân đập có mấy que sắt. Chờ bão giông hiểu được sức bền vật liệu tháp truyền hình. Chờ nước lên đo luôn mặt bằng đường bộ. Đợi nước xuống phơi lộ bê tông bằng cốt gỗ mục tre ngâm. Khi mưa lâm thâm biết ngay trần sàn nứt dột chứ gì?

-Chính xác! Biết thế rồi còn…

-Cậu đúng là nhanh nhẩu đoảng, vội vàng hư. Thiết bị mà tớ định nhập là công nghệ tiên tiến đo được chất lượng, năng lực người thiết kế thi công.

-Thế lại càng rỗi hơi! Cứ tam đoạn luận mà suy là ra vấn đề…

-Nghĩa là lấy thiên tai bão lũ đo chất lượng công trình, lấy chất lượng công trình đo năng lực cán bộ chứ gì?

-Chí phải!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá