Tam nhân đồng sàng

TP - Này cậu, qua 3 điểm bất kì thì có gì?

-Cậu đúng là thách nhà giàu húp tương! Thế cậu không biết hồi học phổ thông tớ khá toán lắm à? Qua 3 điểm bất kì thì dựng được một mặt phẳng và chỉ một mà thôi.

-Khá! Thế sở hữu 3 cây thì cậu được gì?

-Dễ ợt! Cậu chưa nghe cha ông dạy à? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết là sức mạnh đấy!

-Thế 3 người cùng đi, thì cậu sẽ…?

-Cổ nhân cũng dạy rồi, tam nhân hành tất hữu ngã sư yên…Trong 3 người cùng đi chắc chắn tớ sẽ tìm được thầy cho mình.

-Vậy 3 người cùng ngồi thì…?

-Có 2 phương án, một là, họ đang uống trà (trà tam, tửu tứ), hai là, tổ tam tam, họ đang làm việc nhóm.

-OK. Cậu khá thông minh đấy! Nhưng nếu tớ hỏi có 3 người không họ hàng, không thân thích cùng nằm một giường thì họ đang làm gì vậy?

-Bị bệnh.

-Sao lại bệnh tật vào đây?

-Chỉ có bị bệnh trong thời buổi bệnh viện quá tải này thì mới có chuyện 3 người nằm chung một giường thôi. Hiểu chửa?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá