Tập hậu

TP - Đến hẹn lại lên Sơn Tinh - Thuỷ Tinh lại bày trận. Như ngàn vạn năm nay, Sơn Tinh tự tin trấn an muôn dân rằng: Hỡi thần dân của ta! Lần này Thuỷ Tinh lại mang quân đến xâm lấn, ta tin với kỹ năng dạn dày trong chiến trận, các khanh sẽ cùng ta lại lập chiến công, làm nên chiến thắng…

Khác mọi lần, Thuỷ Tinh tỏ ra kiệm lời, âm thầm triển khai kế sách. Do thám của Sơn Tinh mấy lần đột nhập sâu vào hậu phương mênh mông biển cả nhưng không thu được thông tin chi đáng giá.

Khai trận! Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng phèng la náo loạn khắp hang cùng ngõ hẻm. Phòng tuyến của Sơn Tinh nao núng và vỡ dần. Những vành đai tiền duyên bị quân Thuỷ Tinh chiếm giữ trong thế chẻ tre của sóng dồn, nước xoáy. Khó có thể cầm cự, Sơn Tinh lệnh lui binh, nhằm xốc lại tinh thần và điểm danh lực lượng…

Cuộc họp cơ mật được triển khai. Sơn Tinh chống đại đao giữa án đường, hỏi: Ta hỏi các khanh, cớ làm sao, lần giao tranh này chúng ta vỡ trận nhanh làm vậy?

Mãnh tướng Thổ Địa tâu: Khởi bẩm bệ hạ, theo thần lần này Thuỷ Tinh đã dùng nội gián phá ta từ trong ra.

Sơn Tinh: Nội gián ư? Ngươi có biết đó là ai không?

Thổ Địa: Mấy năm cầu hoà, Thuỷ Tinh xin bệ hạ xây dựng một vài công trình hữu nghị với tinh thần hoà hiếu. Những công trình đó luôn dùng quốc hiệu Thuỷ Tinh được gọi là thuỷ điện. Đến khi lâm sự, nhận chỉ lệnh nơi bổn quốc, các hồ đập này đồng loạt mở cống. Lối đánh tập hậu, bất ngờ này từng đã được ghi trong binh pháp…

Sơn Tinh: Đúng là thâm! Rất thâm! Nhưng ta tin trận này ta lại thắng! Núi non trùng điệp, bát ngát, chót vót kia, hậu phương ấy làm sao Thuỷ Tinh đủ quân mà bao vây, tập hậu?

Thổ Địa: Xin bệ hạ chớ chủ quan! Theo khảo sát của thần, nội gián của Thuỷ Tinh giăng mắc khắp nơi. Họ đốn rừng, san đồi chuẩn bị đón thuỷ tặc tới. Rắn chắc như xi măng sắt thép cũng đã di dời lên non cao rồi…Bệ hạ không tính nhanh e tới đây hết chỗ dời đô.

Theo Sơn Tinh Thuỷ Tinh tân truyện

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng