Thầy bói

TP - Kì diệu quá! Kì diệu quá!

> Có thế chứ!

-Chuyện chi mà cảm thán xúc động vậy?

-Chả là hôm qua, xe SH của bà chị họ tự dưng bốc hỏa, lo những xe còn lại không khéo cũng bị thần lửa mang đi nên bà ấy mời thầy bói tìm nguyên nhân để đề phòng. Hay lắm! Đây, bà ấy cho mình băng ghi âm lời thầy phán đây:

Chập chập cheng cheng! Chập chập cheng cheng!/Con gà trống thiến để riêng cho thầy/ Đơm xôi thì đơm cho đầy/ Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa…

-Hơ, bài cúng này có trong sách giáo khoa ngày trước mà?

-Mở đầu thì thầy bói nào chả thế! Nghe tiếp đi:

…Thời rằng giữa buổi nắng trưa/ SH tự cháy chuyện chưa tiền lề (lệ)/ Nguyên nhân năm mối quy về/ Một là chỉ tại vấn đề bu gi/ Hai là chắc chắn điện xì/ Ba thì đã rõ có gì trong xăng/ Bốn thì người chạy lăng nhăng/ Chủ quan va đập ắt sinh hỏa liền/ Năm, chắc chắn gặp kẻ điên/ Sinh lòng đố kị, tị hiềm phóng hoa (hỏa)…

-Thế thì có gì mà cậu khen: Kì diệu quá!

-Cậu không thấy kì diệu thật à? Quá chính xác luôn, đúng không?

-Chính xác cái gì? Nói thế thì ai mà chả…

-Chính xác quá chứ còn gì nữa! Đúng phóc 5 nguyên nhân mà cơ quan chức năng kết luận gây ra cháy xe vừa rồi. Bái phục! Thầy bói thế mới là thầy bói chứ!

-Ơ, Ơ cái cậu này, cậu nói ai bói?

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng