Tía khôn thiệt!

TP - Bớ Hai, vô đây tía biểu!

-Có chuyện chi mà tía gọi như cháy nhà vậy tía?

-Cháy nhà cũng không quan trọng bằng chuyện tía sắp nhờ đây! Mày chạy lẹ ra chỗ chú Tư Chảnh cuối ấp, in giùm cho tía hộp cạc-vi-dít.

-Trời đất! Tía ơi là tía! Tía nhìn lại đi. Suốt ngày tía vùng vẫy với mấy đìa cá. Bà con trong ấp có ai không biết tía là ông Tư Cá Kèo? Thế thì in cạc-vi- dít chi vậy tía?

-Mày đúng là trẻ người non dạ, trứng đòi khôn hơn vịt. Thế mày không biết tía còn có chức phó chủ tịch Hội Cá Kèo hả Hai? Không ai giới thiệu chức danh đó thì tía phải tự giới thiệu cho thiên hạ biết để còn nể mặt chớ!

-Chỉ có năm nhà liên kết lại nuôi cá kèo thôi, gọi là hội cho nó sang, mấy nhà biết nhau là được rồi mà tía!

-Mày không chịu động não sao Hai? Người ngoài ai biết hội này nhiều ít, lớn nhỏ thế nào đâu. Cứ chức danh trên cạc mà đối ngoại không phải làm ăn sẽ hanh thông hơn sao?

-Hanh thông đâu chưa thấy, con chỉ thấy tốn tiền in cạc nhãn tiền thôi tía à!

-Mày trẻ người mà bảo thủ quá Hai! Cứ cho là không ích lợi chi chuyện làm ăn, nhưng ít ra tới đây dựng vợ gả chồng cho tụi bây, tía kẹp cái cạc-vi-dít của tía ra ngoài phong bao, người ta đi mừng cũng nhỉnh hơn người không có chức danh chớ?

-Tía khôn thiệt! Đồng ý với tía! Đó cũng là một cách làm ăn mà…

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá