Trả ngay và luôn

TP - Chuyện xưa kể rằng, lúc còn đương chức, Hòa Thân- Hòa Đại nhân một tay che trời, thế nên tất cả những chuyện lớn bé gì trong cung cũng được các quan lớn bé mang lễ đến xin Hòa Thân ban cho mưu hay, kế hiểm.

Lần đó, có vị quan thất phẩm dâng lễ là một cặp ngà voi để xin Hòa Thân cho lời vàng ý ngọc. Vị quan thất phẩm trình bày: Bẩm đại nhân, ngu đệ khẩn hoang được mấy chục mẫu đất. Bấy nay gia đình cùng dòng họ ngu đệ đêm nào cũng thức chong 5 canh chạy ngựa ôm…

Hòa Thân cắt ngang: Chạy ngựa ôm là sao?

Quan thất phẩm: Khởi bẩm, vì gia cảnh nghèo khó không sắm được xe ngựa, nên hạ thần đành rước khách bộ hành ngồi chung với nài ngựa, gọi là ngựa ôm. Ki cóp, chắt bóp bấy nay, đại gia đình chúng thần xây được cái biệt phủ. Nghiệt thay, đất mà gia đình thần khẩn hoang lại nằm trong vùng quy hoạch…

Hòa Thân: Ca này khó! Thôi cứ để lễ đấy, ta giúp tác động điều chỉnh quy hoạch…

Lần khác, có vị Thượng thư, đóng hàm nhị phẩm cũng biện lễ tìm đến tư dinh của Hòa Đại nhân xin chỉ giáo. Quan nhị phẩm trình bày: Bẩm Hòa Đại nhân, hạ thần bấy nay lĩnh ấn tiên phong đi vùng sâu vùng xa mà chưa có nhà ở. Được ơn mưa móc của triều đình cấp cho nhà công vụ tá túc mấy năm qua. Giờ đến tuổi nghỉ hưu, trả lại mũ ô sa thần không chút nuối tiếc, nhưng tệ xá mà thần tá túc nó lưu giữ biết bao kỉ niệm cùng bao nỗi buồn vui  suốt năm tháng tận trí tận lực vì dân, nên nó da diết, day dứt, không nỡ rời xa…

Hòa Thân: Nôm na là ngươi muốn giữ lại cái tệ xá đó hả?

Quan nhị phẩm: Đúng là đại nhân luôn hiểu được nỗi lòng và gia cảnh hạ thần!

Hòa Thân: Ta biết nỗi niềm và tâm nguyện của người. Nhưng, ta chỉ muốn cho người chọn vế nào trong câu: Trăm năm bia đá cũng mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…

Quan nhị phẩm đớp lời: Cái nào dài hơn thì thần chọn. Bia miệng ạ!

Hòa Thân: Liệu ngươi có nuốt trôi cái nhà đó không khi thế gian khắc tên ngươi vào bia miệng về chữ tham, chữ sỉ, chữ tự trọng?

Quan nhị phẩm: Thần ngộ ra rồi! Thần trả lại cái tệ xá công vụ ngay và luôn!

Theo Hòa Thân tân truyện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá