Trách nhiệm người đứng đầu

TP - - A lô! Ông quản lí thế nào mà tết nhất trên địa bàn huyện ông pháo nổ rầm trời, báo chí người ta phản ánh, cấp trên bêu danh tỉnh…Ông là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm vụ này…

- A lô! Ông đang làm gì đấy! Tôi vừa bị chủ tịch tỉnh xạc một trận không kịp vuốt mặt đầu năm đây này! Ông làm ăn kiểu gì mà trên địa bàn xã ông xác pháo ngập đường. Chết thật! Quản cái kiểu ấy thì có chết nhau không. Dù thân tình nhưng tôi cảnh báo, tôi xử nghiêm người đứng đầu là ông đấy!

- A lô! Sao gọi mãi không được vậy hả! Chuyện lớn chứ chẳng chơi đâu! Chủ tịch huyện vừa gọi điện…Căng lắm! Thôn ông nghe nói nhà nhà cam kết, người người đồng tình là không đốt pháo, thế mà, ông xem trên phây đâu đâu cũng sáng rực, đùng đoàng suốt cả canh giờ vậy hả? Quản chỉ một thôn bé tẹo thế mà không xong thì nhiệm kì tới làm sao lên xã được. Ông là người đứng đầu, ông phải lãnh hết trách nhiệm vụ này…

- A lô! Anh Nổ đấy hả! Anh đảm trách an ninh thôn mà sao để pháo đủ kiểu thẩm lậu vào địa bàn ta nhiều cỡ đấy hả? Tôi đã cảnh báo anh rồi, thế mà anh có chịu nghe đâu. Cơ sự nó nghiêm trọng thế này rồi, anh tính ngay phương án nhận hình thức kỉ luật đi…

- …Đấy! Tớ mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe rồi đấy! Theo các vị thì tớ nên nhận hình thức kỉ luật nào là thỏa đáng nhất?

- Cho lành và yên chuyện thì anh nên từ chức quách đi!

- Sao chú ngu thế! Anh mà từ chức thì liệu năm sau các chú có còn được đốt pháo thoải mái nữa không? Anh sẽ nhận, hình thức tự xử…

- Là sao anh?

- Là rút kinh nghiệm nghiêm khắc trong nội bộ ấy!

- !!!!????   

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng