Trưởng thành

TP - Nuôi cá kèo thua lỗ, anh Hai định quay sang chơi đồ cổ hử?

- Ai biểu chú là tui làm ăn thua lỗ?

- Thì bỗng dưng thấy anh Hai bỏ bê ao đìa nhào dzô sưu tầm, phục chế  áo giáp trận là tui đoán…

- Trật lấc! Nói luôn cho chú khỏi đoán nè. Sự nghiệp cá kèo gia đình tui luôn phát đạt. Nó chỉ thua lỗ khi và chỉ khi có chỉ thị nhậu cấm kèm mồi. Chú tính mấy tỷ lít bia cùng mấy chục triệu lít rượu thì cá kèo luôn cung không đủ cầu cho món lẩu. Yên tâm chưa! Chính sự phát đạt đó nên gia đình tui quyết sang chảnh đi du lịch cho xứng tầm đại gia. Mà du lịch mùa này thì đố tránh được lễ hội…

- Nhưng tui tra cứu 8.000 lễ hội xứ mình đâu có lễ hội hóa trang?

- Cắc cớ chi chú nghĩ tui chuẩn bị lễ hội hóa trang?

- Thì mũ sắt, giáp sắt, khiên sắt không hóa trang làm tướng trận thì làm chi thời nay?

- Chú Ba ơi là chú Ba! Chú hổng cập nhật tình hình chi ráo trọi! Du lịch thời lễ hội mà không phòng bị thì hỏi chú có toàn thân trở về nhà hông! Đâu đâu người ta cũng chém, cướp, chọi, vật…với cả biển người đằng đằng sát khí thường trực quyền cước, không giáp liệu có toàn thây?

- Chu cha, biết dzậy rồi anh Hai còn liều mạng làm chi?

- Lại hỏi thiếu I ốt nữa rồi! Đi để trải nghiệm. Trải nghiệm để trưởng thành. Không qua trận mạc thì trưởng thành sao đặng hả chú?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng