Tui hổng dám nói!

TP - Tui nhiều lần đọc báo xong thấy cay mũi quá chú Ba à!...

- Nghĩa là bức xúc hở! Chuyện chi?

- Chuyện năm nào người ta cũng biểu năng suất lao động người Việt mình thấp vào hạng nhứt của khu vực. Thông tin dzậy khác chi nói dân mình lười nhác…

- Tui cũng thấy bức xúc chớ bộ. Theo anh Hai có cách nào lấy lại thương hiệu cho dân mình cần cù thông minh chịu khó hông?

- Có! Phải khoán! Đánh giá năng suất, hiệu quả công việc trên  sản phẩm khoán…

- Hay! Nhưng hổng có mới! Trước đây tiền nhân đi đầu đổi mới đã khoán 10, khoán 100 rồi…

- Giơ tiếp tục phát huy. Khoán triệt để!

- !!!???

- Sao? Chú băn khoăn, phân vân điều chi?

- Tui thấp thoáng nỗi lo…

- Cụ thể lo chuyện chi, nói lẹ đi…

- Thì tui bày tỏ ngay đây! Năm trước, có quận khoán cho phường mỗi năm phải xử phạt được bao nhiêu vụ vi phạm an toàn giao thông. Định mức chỉ tiêu hẳn hoi…

- Hả!!!

- Lại có nơi khoán, trong năm chỉ được bao nhiêu vụ phạm pháp hình sự…

- Chu cha!

- Lại nữa, có ngành giao chỉ tiêu đạt mấy phần trăm án treo…

- Hổng giỡn chơi chuyện nghiêm túc à nghen! Nếu đó là sự thật, khi không đạt chỉ tiêu thì xui người ta vi phạm, còn dư chỉ tiêu thì giấu nhẹm đi à?

- Anh nói chớ tui hổng dám nói đâu nghen!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng