Vãi…

TP - -Đang nóng vụ cầu Long Biên…

-Sao nóng? Nó đang làm hại ai à?

-Tuổi đấy rồi thì làm hại ai được nữa?

-Nghĩa là cậu ám chỉ cầu Long Biên già rồi vô hại chứ gì?

-Thì trăm tuổi rồi, như thế đã gọi là già chưa?

-Già và trẻ thời nay ai còn tính tuổi sinh học nữa, người ta đo bằng sự tư duy…

-Hà há! Vô tri là cầu thì tư duy ai đo? Có chăng là người ta đo tư duy người xử vụ cầu đó…

-Xử vụ cầu? Họ muốn xử sao?

-Người bảo nên giữ bởi

nó là một phần của kí ức, là hoài niệm, là lịch sử của người Hà Nội…

-Chính xác!

-Nhưng có người lại muốn, già cũ rồi thì phế nó đi vì sự phát triển…

-Kí ức, hoài niệm, lịch sử, văn hóa của cầu Long Biên cản trở và kéo lùi sự phát triển ư?

-Thì chưa ngã ngũ nên mới bàn theo kiểu bi kịch Hăm-lét tồn tại hay không tồn tại.

-Thiên hướng là không tồn tại?

-Thì đã bảo đang bàn mà lị!

-Không quyết nhanh đi! Để lâu sợ…

-Sao cậu tỏ ra sốt ruột làm vậy?

-Mình sợ không quyết nhanh, biết đâu nó thành kỳ án!

-Kỳ án gì ở đây?

-Na ná vụ Cát Tường, ném xác Long Biên xuống sông Hồng phi tang ấy!

-Khiếp! Vãi…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá