Vây

TP - Cách đây mấy năm, khi tượng đài Mẹ Suốt chưa được dựng thì ngay bến đò cũ có một bức phù điêu. Quanh bức phù điêu này có nhiều giai thoại lắm.

- Cụ thể dân nói gì?

- Họ có nói đâu. Họ làm thơ. Thơ rằng: Trông xa tưởng cánh đại bàng/ Lại gần mới biết mẹ đang chèo đò/ Mẹ rằng, chừ (giờ) mẹ đại lo/ Nó rào mẹ lại không cho mẹ chèo.

- Sao không cho mẹ chèo?

- À, tại cái ông Di tích, không hiểu sao lại dùng một hàng rào bằng sắt vây quanh  ngay sát chân bức phù điêu rất phản cảm, nên dân bức xúc, tức cảnh thành thi thôi.

- Nghe ông nói tôi chợt nhớ, hôm rồi đi thăm Di sản Phong Nha thấy các cột thạch nhũ cũng bị vây bằng những hàng rào sắt cao  quá ngực. Họ bảo để ngăn các tặc nhũ. Mình đến chiêm ngưỡng cái đẹp mà bị đánh đồng là tặc nhũ thấy cứ ấm ức thế nào.

- Không có cách bảo vệ nào mềm và văn hóa hơn sao?

- Chắc là không,  vì những người quản lý đó họ đã bị rào và bị vây trong chính tầm nhìn của họ mất rồi. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá