Xong là buông

TP - Cậu hiểu thế nào về nghĩa của câu thành ngữ “ Đá ném ao bèo”?

- Thì đại khái, nôm na nghĩa đen của nó là, viên đá ném xuống ao bèo, bèo tan ra tức thời và sau đó đâu lại hoàn đấy…

- Thế nghĩa bóng của nó là gì?

- Hàm chỉ một công việc tức thời, tình thế, xong là thôi…

- Rườm rà quá! Ví dụ cụ thể xem nào?

- Như chuyện xử lí xe quá tải, quá khổ vào đường cấm nội đô ấy. Phạt điểm vài vụ rồi sau đó …vũ như cẩn, vẫn như cũ. Khác chi bắt cóc bỏ dĩa…

- Hay! Cậu lại thêm một thành ngữ nữa. Nghĩa của bắt cóc bỏ dĩa là thế nào?

- Nghĩa đen là đem con cóc đặt vào cái dĩa nông choèn ấy thì làm sao giữ được cóc…

- Thế nghĩa bóng?

- Chỉ những người làm cho xong việc, không quan tâm đến hiệu quả, hệ quả sau đó. Kiểu thực thi được chăng hay chớ..

- Ví dụ thực tiễn sinh động đi cho dễ hiểu!

- Đại khái như chuyện lập lại trật tự, văn minh đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ ấy. Phạt xong mấy bà hàng chè chén hôm trước, hôm sau ngoài bà chè chén vẫn bán còn thêm mấy chị hàng rong. Đúng là đánh trống bỏ dùi…

- Lại hay nữa rồi! Đó cũng là câu thành ngữ! Lý giải ngay nghĩa đen?

- Hỏi cậu, có ai đánh trống liên tục không ngừng nghỉ không? Không chứ gì? Kể cả trống trận nhá! Nghĩa là đánh trống xong người ta bỏ dùi xuống…

- Chuyện đương nhiên thế thì có chi phải bàn nhỉ?

- Có ở nghĩa bóng! Nó chỉ những công việc mang tính phong trào, hô hào, hình thức. Qua đợt ra quân, cao điểm xong là… buông.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Trà nóng - Trà đá

Mới - Nóng

Khám phá