Ðảm bảo quyền lợi cho người đổi mã hưởng BHYT

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 713/BHXH-CSYT về việc đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

Theo công văn, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định, mức hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Về mã hưởng BHYT đối với người có công với cách mạng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia kháng chiến đồng thời là người có công thì mức hưởng BHYT theo người có công với cách mạng (mã quyền lợi hưởng BHYT là 2). Về việc đổi mã hưởng BHYT đối với đối tượng Cựu chiến binh, theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT, người tham gia kháng chiến đồng thời là Cựu chiến binh thì mức hưởng BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh (mã quyền lợi hưởng BHYT là 2).

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại Công văn 4996/BHXH-CSYT, Công văn 5219/BHXH-CSYT và hướng dẫn trên. Trường hợp đã đổi mức hưởng BHYT không đúng thì khẩn trương liên hệ với đối tượng để đổi lại thẻ BHYT cho đối tượng, thực hiện thanh toán trực tiếp cho đối tượng phần chi phí khám chữa bênh người bệnh đã phải nộp do bị chuyển đổi mức hưởng BHYT chưa đúng (nếu có).  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng