Ðề nghị Quảng Bình thanh tra việc tuyển dụng nhân sự 3 năm gần nhất

TP - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý biên chế, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức của UBND tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 1/8/2018.

Đáng lưu ý, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức trong 3 năm của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình.

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm ngày 31/8/2018, tỉnh đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp để tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, theo phân cấp Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) đối với 30 trường hợp không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức trên toàn tỉnh Quảng Bình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trong quý III/2019; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng