10% cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm sai, Bộ trưởng Nội vụ nói gì?

TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, con số 10% cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt vào các vị trí có sai phạm là "con số do địa phương báo cáo; khi Bộ Nội vụ đi kiểm tra, con số này sẽ khác".

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Vừa qua, tại Hội nghị toàn quốc với Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thông tin, trong lĩnh vực quản lý nhà nước công chức, viên chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước 5 năm qua tỷ lệ sai phạm chiếm 10% trong tổng số cán bộ được đề bạt, bố trí vào các vị trí.

Đề cập đến con số này, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đây là vấn đề xã hội rất quan tâm, nhất là trong lúc chúng ta đang chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng. Tuy nhiên, đây là con số địa phương báo cáo lên, Bộ chưa đi kiểm tra, xác minh. Con số này chưa được tập hợp đầy đủ, khi Bộ Nội vụ đi kiểm tra, con số này sẽ khác.

Do vậy, Bộ trưởng Tân cho rằng, cần tổng hợp đầy đủ, tổng thể, trên cơ sở đó mới đưa ra các kiến nghị tổ chức thực hiện theo thông báo của Bộ Chính trị để đưa ra kết quả xử lý cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh, Bộ Nội vụ cũng cho biết, năm 2017, có 88 bộ ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra 1.357 cuộc.

Kết quả sau đó, đã thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm 54 trường hợp; ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ 1 trường hợp; huỷ bỏ 19 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; xếp lại hạng viên chức 3 trường hợp. Đồng thời, kỷ luật từ mức khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc 31 trường hợp.

Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương đã tiếp nhận 129 thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng; 1.738 thông tin do công dân phản ánh. Kết quả xử lý các sai phạm qua giải quyết thông tin phản ánh có 7 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 1 trường hợp miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý 1 trường hợp; huỷ bỏ 4 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; 55 trường hợp bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, buộc thôi việc…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng