1,25 triệu USD hỗ trợ cải cách công vụ, công chức

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, tổng kinh phí Dự án là 1,25 triệu USD, trong đó vốn ODA do ADB viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD; vốn đối ứng phía Việt Nam 250.000 USD. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ quản dự án. 

Đây là khoản tài trợ quan trọng giúp Bộ Nội vụ bổ sung nguồn lực đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng