14 tuổi mới được vào quán net

Thông tư liên tịch về quản lý đại lý Internet được lãnh đạo 4 bộ: Bưu chính Viễn thông, Văn hoá Thông tin, Kế hoach Đầu tư và Công an ký kết chiều 14/7. Theo đó, trẻ em dưới 14 tuổi muốn sử dụng Internet phải có sự bảo lãnh của người lớn.

Theo Thông tư, người sử dụng Internet tại các đại lý Internet phải xuất trình CMND. Tuy nhiên, người sử dụng có thể xuất trình những loại giấy tờ có giá trị pháp lý như bằng lái xe, thẻ HS-SV thay thế CMND.

Một trong những điểm mới của Thông tư lần này so với các văn bản pháp luật ban hành trước đây là, chủ đại lý Internet hoặc người quản lý đại lý phải có trình độ tin học từ loại A trở lên.

Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ đại lý phải tham dự một lớp đào tạo nghiệp vụ Internet do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tổ chức. Chủ đại lý phải ghi chép đầy đủ các thông tin của đối tượng sử dụng Internet cũng như thời gian truy cập… 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá