15 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp

TP - Chiều 25/3, báo cáo tại Hội thảo góp ý Dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết, đến nay các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức khoảng 28.014 hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 15 triệu lượt ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

> Phải coi trọng văn hóa thời hội nhập
> Đề xuất thành lập Tòa án Hiến pháp

Đối với chương Chính phủ, đa số ý kiến tán thành việc quy định Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị bỏ quy định “Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội” bởi trong chức năng hành pháp của Chính phủ đã bao hàm nội dung chấp hành. Hơn nữa, nếu tiếp tục quy định Chính phủ là cơ quan chấp hành thì sẽ hạn chế tính chủ động của Chính phủ.

Để tăng cường trách nhiệm giải trình của Bộ trưởng, đã có kiến nghị bổ sung chế độ báo cáo của Bộ trưởng trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý.

Về chế định chính quyền địa phương, tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm chính quyền địa phương và mô hình tổ chức các cấp chính quyền địa phương, bổ sung quy định nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương và cơ chế kiểm soát của Trung ương đối với chính quyền địa phương, bỏ quy định HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương, đề nghị đổi UBND thành Ủy ban hành chính nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu Ủy ban hành chính.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng