2 triệu báo cáo/năm, cách nào cắt giảm?

TPO - Mỗi năm, các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn quốc phải làm làm tổng cộng trên 2 triệu báo cáo, tiêu tốn 25% thời gian thực hiện nhiệm vụ, gây lãng phí cả về nhân lực, vật lực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị tập huấn
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Sáng 12/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nghiệp vụ hệ thống hoá, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hoá chế độ báo cáo.

Theo VPCP, số lượng báo cáo phải thực hiện ở các cơ quan hành chính từ bộ, ngành, cho đến địa phương là rất lớn. Tỷ lệ thời gian để thực hiện báo cáo so với tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở các bộ, ngành, địa phương chiếm đến 25- 26%.

Điều đáng nói là dù tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng chất lượng các bản báo cáo của các cơ quan hành chính lại không cao. Nhiều số liệu trong các bản báo cáo còn thiếu tính đồng bộ, tính tương thích hoặc bị sao chép thiếu chính sác, chưa đảm bảo kịp thời.

Những nhận xét, phân tích, đánh giá trong các bản báo cáo sơ sài. Việc đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục tồn tại, nhận định triển vọng, đề xuất kiến nghị trong các báo cáo còn khá nghèo nàn.

Cũng theo VPCP, đa số các bộ, ngành, địa phương vẫn sử dụng hình thức nhận – gửi báo cáo giấy là phương thức chính. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện nhận- gửi báo cáo điện tử song chưa triệt để.

Nhằm khắc phục những bất cập trên, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo VPCP, mục tiêu của Đề án xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ kip thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

Từ đó giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

“Kết quả đơn giản hóa chế độ báo cáo sẽ góp phần cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, lãnh đạo VPCP khẳng định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá