2006: Ngành tổ chức Đảng tập trung vào 5 trọng tâm

TP - Hôm 23/2, Ban Tổ chức TW đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2005 và triển khai nhiệm vụ năm 2006 tại Hà Nội.

Hội nghị đã xác định 5 trọng tâm công tác của  ngành tổ chức Đảng trong  năm 2006, trong đó nội dung “Tập trung phục vụ tốt Đại hội X của Đảng; tham mưu xây dựng chương trình toàn khóa; phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X và Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp về công tác xây dựng Đảng” là công tác được ưu tiên hàng đầu.

Ban Tổ chức TW cũng xác định các nhiệm vụ cụ thể (về công tác tổ chức; công tác cán bộ; công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ trong tình hình mới...).

Trong đó có những công việc chi tiết như “xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2006-2010 và các năm tiếp theo”; triển khai dự án “Thí điểm đào tạo nguồn nhân lực tài năng phục vụ  sự nghiệp CNH-HĐH đất nước” và việc nghiên cứu  đề xuất chính sách thu hút sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học  về công tác ở cơ sở nhằm tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài...

* Theo báo cáo của Ban Tổ chức TW, đến nay 72/75 Đảng bộ trong toàn quốc đã hoàn thành đại hội (gồm 62 Đảng bộ tỉnh, thành phố và 10 Đảng bộ trực thuộc TW). Còn 2 Đảng bộ 2 tỉnh là Lạng Sơn và Phú Yên chưa tiến hành được đại hội và Đảng bộ ngoài nước theo quy định không phải tiến hành đại hội.

* Theo thống kê từ 62 ĐH Đảng bộ 62 tỉnh, thành phố thì tỷ lệ nữ trong cơ cấu BCH chỉ đạt 11,79% (Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị đề ra là 15%); tỷ lệ tỉnh ủy viên, thành ủy viên cấp tỉnh có tuổi dưới 40 chỉ đạt 3%, thấp hơn khóa trước (5,39%)  không đạt yêu cầu trong Chỉ thị 46-CT/TW (trong đó 12 tỉnh, thành ủy không có cấp ủy viên dưới 40 tuổi). Tuổi bình quân của BCH các tỉnh, thành ủy khoá này là 49,54  cao hơn  khóa trước (khóa trước là 49,3 tuổi).

 

 

 

 

 

 

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá