210 tỷ đồng hỗ trợ sáng tác văn học, báo chí

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký phê duyệt đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2006-2010 với tổng kinh phí dự kiến là 210 tỷ đồng.

Các lĩnh vực sáng tác được hỗ trợ gồm văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số và báo chí.

Đề tài sáng tác được hỗ trợ gồm phản ánh lịch sử dân tộc, các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hóa dân tộc; thành tựu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; các tấm gương tiêu biểu trong xã hội.   

Đề án yêu cầu các tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các địa phương cần tập trung vào các đề tài lớn là Đảng, Bác Hồ, anh hùng dân tộc; phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc tại địa phương; đoàn kết dân tộc, hiện đại hóa nông thôn, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị địa phương.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá