22 luật “nợ” văn bản hướng dẫn thi hành

TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực.

Theo Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 15-8-2011, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ còn chưa ban hành 58 văn bản quy định chi tiết thi hành đối với 22 luật đã có hiệu lực, trong đó có 14 văn bản chậm trên dưới 2 năm chưa được ban hành.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn nợ đọng, nhất là các bộ, cơ quan nợ đọng nhiều văn bản phải chỉ đạo quyết liệt, tập trung ưu tiên các nguồn lực cho công tác nghiên cứu, soạn thảo, hoàn tất các thủ tục, chậm nhất là đến ngày 30-10-2011 phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ số văn bản mà bộ, cơ quan mình còn nợ đọng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá