40 nghìn cán bộ bị đưa ra khỏi quy hoạch

TPO - Khoảng 40 nghìn cán bộ đã bị đưa ra khỏi quy hoạch ủy viên BCH đảng bộ các cấp trên cơ sở và cấp cơ sở do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, do không hoàn thành nhiệm vụ…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Tổ chức T.Ư. Ảnh Như Ý
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban Tổ chức T.Ư. Ảnh Như Ý

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng vào hôm nay (19/1), Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã giảm biên chế liên tục trong 3 năm. Năm 2017, tổng số thực tế hưởng lương ngân sách của các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TƯ là 2.044 người ( 89,53% so với tổng biên chế được giao); các ban tổ chức cấp uỷ cấp trên cơ sở là 5.371 người ( 92,38% so với tổng biên chế được giao).

Năm 2016, toàn Đảng có hơn 4,27 triệu/4,76 triệu đảng viên, 56.581/57.076 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng, đi vào thực chất; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiệm 15,76%, giảm so với năm trước.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức đã rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 1.122 cán bộ diện TƯ quản lý; trong đó loại bỏ 47 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Năm 2017, đã tham mưu luân chuyển 471 cán bộ, điều động, biệt phái 1.467 cán bộ đối với cấp tỉnh; luân chuyển 2.378 cán bộ, điều động biệt phái 3.500 cán bộ đối với cấp huyện.

Riêng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự, trong đó có 5 Ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư; 3 Bộ trưởng và tương đương; 6 Trưởng Ban cơ quan Đảng, đoàn thể Trung ương; 8 Bí thư tỉnh, thành và Đảng uỷ trực thuộc Trung ương...

Năm 2017, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, trong đó tham mưu phê duyệt quy hoạch ủy viên BCH đảng bộ các cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 cho trên 44 nghìn cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho gần 50 nghìn cán bộ.

Ngành cũng đã phê duyệt quy hoạch ủy viên BCH đảng bộ các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 cho trên 187 nghìn cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2015 cho hơn 200 nghìn cán bộ.

Đồng thời tham mưu đưa ra khỏi quy hoạch ủy viên BCH đảng bộ các cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với hơn 8 nghìn cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với trên 1,3 nghìn cán bộ.

Đặc biệt, qua rà soát đã đưa khỏi ủy viên BCH đảng bộ các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với hơn 27 nghìn cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với hơn 3 nghìn cán bộ do không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; quá tuổi bổ nhiệm lần đầu; đang giữ chức vụ tương ương, do không hoàn thành nhiệm vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá