4.000 tỷ đồng phát triển đường giao thông nông thôn

Ngày 21/1, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009-2015.

Theo đó, Thủ tướng quyết định, tiếp tục sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015.

Đối với năm 2009 do yêu cầu kích cầu đầu tư, mức vốn bố trí là 4.000 tỷ đồng (gồm các nguồn: vốn huy động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 1.000 tỷ đồng; ứng trước ngân sách trung ương 3.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để làm nguồn cho các địa phương vay). Từ năm 2010 trở đi sẽ bố trí mức thấp hơn (khoảng 2.000 tỷ đồng/năm).

Riêng về nguồn vốn trả nợ, các địa phương sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong nước (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất) bố trí trong cân đối ngân sách địa phương hàng năm để hoàn trả.

Theo Ph.Thảo
SGGP

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá