470 tỷ đồng đào tạo nhân lực an toàn thông tin

TP - Thủ tướng Chính phủ mới đây phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”.

Theo đó, đưa 300 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo về an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) ở nước ngoài, có 100 tiến sĩ; đào tạo 2.000 học viên trình độ đại học và trên đại học về ATANTT; đưa 1.500 lượt cán bộ chuyên trách về ATANTT đi đào tạo ngắn hạn tại các cơ sở có uy tín ở nước ngoài; tập huấn nâng cao kỹ năng về ATANTT cho 10.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước. Tổng kinh phí 470 tỷ đồng.

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá