5 đối tượng được vay vốn lãi suất thấp mua NƠXH

TP - Theo Ngân hàng chính sách xã hội, tới đây, ngân hàng này sẽ thực hiện cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đối với các đối tượng theo Điều 49 Luật Nhà ở.

Cụ thể, sẽ có 5 đối tượng được mua nhà và vay vốn bao gồm: 1. Người có công, thân nhân người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; 3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; 5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

NHCSXH dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép áp dụng lãi suất ưu đãi thấp hơn 5% đối với các khoản vay hiện đang được các Ngân hàng thương mại giải ngân theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và cao hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ là 3%/năm.

Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng