5 tháng, giải quyết 48.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, ước toàn ngành đã giải quyết gần 48.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

5 tháng, giải quyết 48.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 5, toàn ngành đã giải quyết khoảng 10.500 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; khoảng 93.200 người hưởng trợ cấp 1 lần; khoảng 905.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, ước toàn ngành đã giải quyết gần 48.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 347.000 người hưởng trợ cấp 1 lần; hơn 4,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cũng theo thống kê, lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB BHYT. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng