50% ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới là người ngoài Đảng

TPO - Trong số 374 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX có 187 người (chiếm 50%) là người ngoài Đảng

50% ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới là người ngoài Đảng (ảnh Như Ý)
50% ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới là người ngoài Đảng (ảnh Như Ý)

Sáng 20/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Đại hội đã nhất trí cử 374 vị tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024, 11 vị thiếu sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Phó chủ tịch chuyên trách Nguyễn Hữu Dũng cho biết, nhằm bảo đảm cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, số lượng uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người. Đại hội hiệp thương cử 374 người, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.

Cũng theo ông Dũng, tỷ lệ đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%); là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%). Đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%). Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 301 người (80,1%).

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).

Sau khi thống nhất cử 374 ủy viên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Kết quả sẽ được công bố trong chiều nay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng