500 cán bộ đoàn chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TPO - Sáng 27/4 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hành động của tuổi trẻ” cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt Khối các cơ quan Trung ương.

Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Báo cáo viên cấp Trung ương của Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đoàn viên thanh niên trong Khối tại diễn đàn.
Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Báo cáo viên cấp Trung ương của Đảng, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đoàn viên thanh niên trong Khối tại diễn đàn.

Tại diễn đàn gần 500 cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối được nghe Báo cáo viên cấp Trung ương của Đảng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, đề xuất, kiến nghị giải pháp của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020, với trọng tâm là những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên.

500 cán bộ đoàn chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng - ảnh 1 ĐVTN Khối các cơ quan Trung ương tham gia diễn đàn
Diễn đàn là hoạt động quan trọng và có ý nghĩa thiết thực của Đoàn Khối nhằm triển khai tới đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Khối về những vấn đề căn bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó có nhận thức đầy đủ, sâu sắc để xây dựng chương trình hành động của Đoàn Thanh niên, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá