Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các buổi làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng T.Ư, Văn phòng T.Ư Ðảng và Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiểm tra thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

> Tổng Bí thư chúc Tết nhân dân huyện Thạch Thất
> Đảng mạnh lên khi biết tự sửa chữa sai lầm
> Tổng Bí thư chúc Tết lãnh đạo, đồng bào, chiến sĩ

Ngày 25-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các buổi làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Vĩnh Phúc, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, trọng tâm là kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Ðảng T.Ư, Văn phòng T.Ư Ðảng và Văn phòng Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) )
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) ) .

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Vĩnh Phúc báo cáo và các đại biểu thảo luận, Tổng Bí thư phát biểu ý kiến, đánh giá cao việc các đảng bộ hai tỉnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng và đạt kết quả bước đầu quan trọng. Từ đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết. Nghị quyết đã cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn sự suy thoái đối với cán bộ, đảng viên. Các tổ chức đảng, nhất là các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của công tác Ðảng. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, các tập thể, cá nhân nhận thức sâu sắc hơn ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục; thấy rõ hơn trách nhiệm của mình; đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm; củng cố được đoàn kết nội bộ; quan hệ giữa Ðảng và nhân dân tốt hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây mới là kết quả bước đầu, còn nhiều việc phải làm. Có những việc có thể sửa chữa được ngay thì cố gắng sửa chữa; có những việc cần thời gian, thì xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Tổng Bí thư khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng mới cơ bản đạt yêu cầu đề ra; làm cơ sở để tiếp tục làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư lưu ý, các cấp ủy đảng cần tiếp tục chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc; nêu rõ những việc đã làm, việc chưa làm được, hoặc làm chưa tốt để tiếp tục thực hiện thật tốt nghị quyết đặc biệt quan trọng này; tìm xem lợi ích nhóm nằm ở đâu, nó hiện diện ở chỗ này chỗ khác; một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái mà nghị quyết nêu nằm ở đâu. Tổng Bí thư cho rằng, do tác dụng của Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng, năm 2012, bước đầu đã thực hiện quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc xem xét thi hành kỷ luật đảng, xử lý các vụ phạm pháp. Toàn Ðảng đã thi hành kỷ luật 15.913 đảng viên, tăng 16% so với năm 2011, trong đó khiển trách 8.700, cảnh cáo 4.705, cách chức 821, khai trừ 1.687 trường hợp. Cũng trong năm 2012, toàn quốc, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 267/574 bị can về các tội tham nhũng, tăng 32,18% so với năm 2011,...

Tổng Bí thư phân tích, chỉ ra rằng, trong mỗi con người đều có mặt tốt, mặt xấu luôn luôn đấu tranh với nhau. Nếu tập thể tốt, môi trường tốt, thường xuyên rèn luyện, đấu tranh thì mặt tốt tốt lên, mặt xấu bị đẩy lùi, nếu không thì mặt xấu sẽ có cơ hội nảy nở. Tổng Bí thư đề nghị các Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc cần yêu cầu các cấp ủy trực thuộc báo cáo Tỉnh ủy tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quyết định nơi nào, tập thể, cá nhân nào phải kiểm điểm lại, hoặc kiểm điểm bổ sung; chuẩn bị báo cáo một năm thực hiện nghị quyết đặc biệt quan trọng này; tổng hợp, thống kê những việc đã làm, đã sửa; việc nào cần làm tiếp; tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo cấp huyện và tương đương thực hiện việc khắc phục yếu kém mà qua tự phê bình và phê bình đã chỉ ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chỉ đạo những việc cần làm ngay; những công việc mà kế hoạch đã đề ra như lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm; kê khai tài sản; việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng, đòi đa nguyên, đa đảng, phi chính trị hóa quân đội, đi ngược lại đường lối của Ðảng, lợi ích của dân tộc, của nhân dân, hoặc thờ ơ với công việc này đều là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng phải gắn với thực hiện các nghị quyết của Ðảng; quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Ðảng của Tỉnh ủy là Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 23 tập thể ban thường vụ và cá nhân; gắn việc kiểm điểm với xử lý những khuyết điểm được chỉ ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận trách nhiệm trong việc để một số cán bộ lãnh đạo sở, ngành ở những năm cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị nghỉ hưu có biểu hiện trì trệ, sao nhãng chức trách nhiệm vụ, vơ vén cá nhân, điều động cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn, như nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Ðào tạo; Giám đốc Sở Công thương; Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Ba,...

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xác minh và làm rõ sáu nhóm vấn đề, vấn đề; tập trung thực hiện một số việc cần làm ngay, như: rà soát các dự án trọng điểm, dự án lớn; nắm bắt điều tra mức độ suy thoái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nắm bắt dư luận xã hội, mức thu nhập đời sống của nhân dân,... Về công tác cán bộ, trên cơ sở kết quả kiểm điểm, các cấp ủy đã rà soát lại đội ngũ cán bộ, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, kiên quyết thay thế những trường hợp tín nhiệm thấp, hạn chế về năng lực phẩm chất;...

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ việc đóng góp ý kiến đối với tập thể, cá nhân, có đơn vị, địa phương còn chung chung, dàn trải; nội dung góp ý chủ yếu nêu ưu điểm, ít góp ý về khuyết điểm hạn chế, nặng về kiểm điểm chức trách nhiệm vụ được giao, chưa bám vào ba vấn đề cấp bách mà nghị quyết đã nêu; có nơi chưa chỉ đích danh tập thể, cá nhân vi phạm. Có cấp ủy còn lúng túng trong việc tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên và việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp dưới,...

Báo cáo với Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nêu rõ: các vấn đề nổi cộm được đưa ra kiểm điểm sâu sắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, để một đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý suy thoái về tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; một số cán bộ vi phạm pháp luật liên quan quản lý đất đai ở phường Ðồng Tâm, TP Vĩnh Yên; những sai phạm ở báo Vĩnh Phúc,...

Sau kiểm điểm, Tỉnh ủy tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh kiểm tra một số cán bộ lãnh đạo vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở huyện Tam Dương; một số cán bộ sau khi nghỉ hưu vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình ở các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, TP Vĩnh Yên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; chỉ đạo rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn ngay việc khai thác cát trái phép trên sông Lô; hạn chế và từng bước xử lý tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, làm nhà trái phép, chuyển nhượng bất hợp pháp đất đai; chỉ đạo xử lý nghiêm, truy tố các đối tượng vi phạm Luật Ðất đai như dự án trang trại Ðồng Tâm, TP Vĩnh Yên, vi phạm tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên...

Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã đến thắp hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người ở TP Vĩnh Yên; trồng cây lưu niệm tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Nhân Dân

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng