Đất nước cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Đất nước cần nguồn nhân lực chất lượng cao

Xã hội

TP - “Đất nước đang cần đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, cần cả thầy, cả thợ có trình độ, kiến thức, kỹ năng thực sự. Chúng ta vừa tập trung sức để phát triển giáo dục đào tạo các cấp học, vừa nâng cao chất lượng, tăng quy mô hợp lý để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho phát triển đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại buổi đối thoại với đại biểu ĐH Đoàn X sáng qua 14-12.