An Giang: Thu hồi sản phẩm nước tương của 4 cơ sở

TP - Sở Y tế An Giang vừa yêu cầu ngành chức năng thu hồi sản phẩm nước tương của các cơ sở: Miền Tây 744, Hương Sen, Vị Hương, Tân Hồng Thắm không đạt chuẩn để tổ chức tiêu hủy.

Sở cũng lấy mẫu các loại nước tương đã đăng ký đạt chuẩn của 4 cơ sở này gửi Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm ngày 14/6 cho thấy mẫu nước tương của cơ sở Tân Hồng Thắm có hàm lượng 3-MCPD 2,54mg/kg, Vị Hương 5,4mg/kg.

Các cơ sở sản xuất nước tương này đều được Sở Khoa học & công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất nước tương sạch đạt chuẩn 3- MCPD theo quy định của ngành y tế từ năm 2005 và các sản phẩm đều đã đăng ký công bố chất lượng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về nước tương đạt chuẩn 3 - MCPD.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng