Australia hỗ trợ cải cách kinh tế của Việt Nam

TPO - Ngày 13/12, Chính phủ Australia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động chương trình Aus4Reform - một chương trình kéo dài 4 năm nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đại sứ Craig Chittick trao đổi với các chuyên gia kinh tế Việt Nam tại Hội thảo
Đại sứ Craig Chittick trao đổi với các chuyên gia kinh tế Việt Nam tại Hội thảo
Chương trình trị giá 6,5 triệu đô la Úc này sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu cải
thiện môi trường kinh doanh và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế thị trường. Aus4Reform sẽ hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế, luật pháp và các thể
chế quan trọng giúp nền kinh tế Việt Nam có thể phát huy được tiềm năng của mình. Sáng kiến
này cũng sẽ xây dựng các liên kết giữa Australia và Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm và chuyên
môn.
Đại sứ Australia, Ngài Craig Chittick nói: "Việt Nam có một lịch sử lâu dài trong tiến trình cải cách kinh tế, và Australia luôn tự hào được sát cánh cùng Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cải cách kinh tế là một con đường khó khăn, nhưng Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hành trình này".
Chương trình hỗ trợ này của Australia dự kiến sẽ giúp Việt Nam có thêm một triệu doanh nghiệp
tư nhân (chính thức) đăng ký mới vào năm 2020, tăng tỷ lệ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Aus4Reform tập hợp các nhóm chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm hoạch định và thực hiện chính sách kinh tế, bao gồm Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Cục Quản lý Cạnh tranh, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung Ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá