Bà Quỳnh Anh thiếu trung thực khi khai lý lịch

TPO - Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, việc khai lý lịch Đảng viên, khai phiếu Đảng viên và khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên của bà Quỳnh Anh chưa đầy đủ, vi phạm Điều lệ Đảng

Ngày 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có trường hợp của bà Trần Vũ Quỳnh Anh- nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản-Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo này cho biết kết quả kiểm tra quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, quản lý Đảng viên, đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Theo đó, qua kiểm tra phát hiện, việc khai lý lịch Đảng viên, khai phiếu Đảng viên và khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên của bà Trần Vũ Quỳnh Anh chưa đầy đủ, đã vi phạm điều 4 Điều lệ Đảng “…báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ”; và điểm 13, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều lệ Đảng viên không được làm “… báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực, kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định…”

"Như vậy, Trần Vũ Quỳnh Anh, chi bộ Phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Đảng bộ sở Xây dựng có trách nhiệm trong việc xác nhận lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, quản lý hồ sơ và quản lý đảng viên", thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ. 

Thiếu nghiêm túc khi quy hoạch phó giám đốc sở đối với bà Quỳnh Anh

Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đã đề nghị bổ sung bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào quy hoạch, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên.

Từ một nhân viên hợp đồng, bà Trần Vũ Quỳnh Anh chỉ trong vòng ít năm đã được Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng và liên tiếp bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng.

Thậm chí, bà này vào năm 2014 còn được bổ sung quy hoạch vào chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020, tại thời điểm năm 2014.

"Quan lộ" thần tốc của bà Quỳnh Anh làm dấy lên những dư luận nghi ngờ. Ngày 17/2/2017, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ việc cử bà Quỳnh Anh đi học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2015;  nắm bắt tình hình công tác bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có trường hợp bổ nhiệm bà Quỳnh Anh.

Ngày 28/2, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy có công văn số 444 gửi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng từ năm 2010-2015, trong đó có việc bổ nhiệm đối với bà Quỳnh Anh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Căn cứ chỉ đạo trên, ngày 1/3, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 2043 thông báo ý kiến của Chủ tịch tỉnh: “Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015, trong đó có bà Quỳnh Anh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/3. Từ ý kiến chỉ đạo trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các thủ tục theo quy định để tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo công chức thuộc thẩm quyền cấp sở đối với bà Quỳnh Anh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng