Bãi bỏ, đơn giản hóa 123 thủ tục hành chính ngành công thương

TP - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định số 4846 về việc phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017. Theo đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Lĩnh vực kinh doanh phân bón ghi nhận nhiều thay đổi, giảm bớt thủ tục so với trước đây. Nhiều thủ tục hành chính được Bộ Công Thương chuyển giao cho cấp dưới thực hiện. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ được phân cấp cho Sở Công Thương các tỉnh. Các thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác cũng được giao cho Sở Công Thương các tỉnh thực hiện.

Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp và lĩnh vực hóa chất ghi nhận việc bãi bỏ nhiều loại thủ tục khai báo so với trước đây. Cùng đó, Bộ Công Thương cũng quyết định bỏ lĩnh vực xăng dầu khỏi phạm vi điều chỉnh phải thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. Những quy định về giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất cũng được bãi bỏ khi doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận liên quan. Một số loại giấy phép được nâng thời hạn hiệu lực từ 3 lên 5 năm. Đồng thời, thời gian cấp phép của cơ quan quản lý được rút ngắn một nửa.

Một số thủ tục hành chính vốn bị các doanh nghiệp nhiều lần phản ứng đã được sửa đổi như: Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê; Bỏ quy định hệ thống phân phối phải có 40 tổng đại lý hoặc đại lý đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và 20 tổng đại lý hoặc đại lý đối với thương nhân phân phối LPG; Bỏ quy định thương nhân sản xuất chế biến LPG bán cho khách hàng công nghiệp phải thiết lập hệ thống phân phối LPG; Bỏ quy định trạm nạp LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân phân phối....

Thời gian cấp phép cho các thủ tục liên quan đến chứng nhận an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh rượu được điều chỉnh giảm tối đa cùng với những quy định về đơn giản hóa các điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng...

Trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu, bãi bỏ 5 thủ tục hành chính gồm “Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép; “Cấp quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép”; “Cấp thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm tra giảm của Bộ Công Thương”; “Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép” và “Cấp thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng