Đóng Bảo hiểm Y tế tự nguyện một năm một lần

Bãi bỏ quy định bất cập về bảo hiểm y tế tự nguyện

Ngày 10/12, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ký Thông tư sửa đổi những bất cập trong thông tư cũ về bảo hiểm y tế: Bãi bỏ điều kiện 100% thành viên hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong xã, phường, thị trấn và 10% số HS, SV phải tham gia.

>> Vỡ quĩ bảo hiểm y tế
>> BHYT tự nguyện chưa được số đông hưởng ứng - vì sao?

Đông đảo bệnh nhân chờ đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Thông tư liên tịch mới có tên gọi "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC" số 14/2007/TTLT-BYT-BTC (gọi tắt là Thông tư 14).

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên: Thông tư 14 được điều chỉnh trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện, trong khi quyền lợi bảo hiểm y tế vẫn giữ nguyên.

Thông tư 14 bãi bỏ điều kiện 100% thành viên hộ gia đình, 10% số hộ gia đình trong phạm vi địa bàn xã, phường, thị trấn và 10% số học sinh, sinh viên trong danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia.

Thứ Trưởng Nguyễn Thị Xuyên cũng cho biết, việc bãi bỏ điều kiện tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện nhằm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người dân cũng như tăng nhanh số người tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện.

Thực tế, đa số người dân tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện đều gặp khó khăn về kinh tế, bệnh tật... nên Thông tư 14 đã tính toán, điều chỉnh mức đóng ở trong khung tối đa của thông tư 06.

Mức đóng trên đây thấp hơn rất nhiều lần so với chi phí khám chữa bệnh bình quân của mỗi người tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện trong năm 2006 (gần 900.000đ/người/năm, tính chung cho các đối tượng là tất cả các thành viên hộ gia đình tham gia và các đối tượng khác).

Đóng Bảo hiểm Y tế tự nguyện một năm một lần

Cá nhân đóng Bảo hiểm Y tế tự nguyện một năm một lần; Học sinh, sinh viên đóng Bảo hiểm Y tế tự nguyện một hoặc hai lần trong một năm hoặc đóng cho cả khoá học.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tổ chức hệ thống thu tiền đóng Bảo hiểm Y tế và phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho người tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện, bảo đảm thuận tiện, kịp thời, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Mức đóng được xác định trên cơ sở khung mức đóng đã được quy định trong Thông tư 06: mức đóng đối với cá nhân tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện khu vực thành thị là 320.000đ/người/năm; khu vực nông thôn là 240.000đ/người/năm; mức đóng đối với học sinh, sinh viên khu vực thành thị là 120.000 đ/người/năm, khu vực nông thôn là 100.000đ/người/năm.

Về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế tự nguyện được sửa đổi như sau: 90% lập Quỹ KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện; 2% lập Quỹ dự phòng KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện; 5% dành chi có các hoạt động phối hợp, tổ chức thực hiện việc thu đóng Bảo hiểm Y tế tự nguyện, phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế tự nguyện và hỗ trợ cho các cơ sở khám, chữa bệnh để tổ chức thu viện phí và thanh quyết toán chi phí KCB của người bệnh Bảo hiểm Y tế tự nguyện; 3% dành chi cho đào tạo người tham gia đại lý và bổ sung cho công tác tuyên truyền, vận động, khen thưởng và nâng cao năng lực cán bộ .

Nếu số chi KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện vượt quá Quỹ KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện được sử dụng trong năm, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được sử dụng kinh phí của Quỹ dự phòng KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện hoặc Quỹ dự phòng KCB Bảo hiểm Y tế tự nguyện bắt buộc theo quy định để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) Tống Thị Song Hương cho biết: Theo các nhà tài chính và y tế, việc mở rộng Bảo hiểm Y tế tự nguyện là một chính sách xã hội thích hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội và chủ trương chăm sóc sức khỏe của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, mỗi năm nhà nước sẽ phải bù khoảng 800 tỷ đồng cho một triệu người khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế tự nguyện.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi người tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện, liên Bộ đã đưa ra các giải pháp ổn định quỹ, đảm bảo quyền lợi người tham gia Bảo hiểm Y tế..., đồng thời huy động cộng đồng quan tâm chăm sóc sức khỏe của mình để sớm tiến tới Bảo hiểm Y tế toàn dân.

Về vấn đề giải pháp cân đối quỹ, liên Bộ đã đề xuất giải pháp: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý quỹ Bảo hiểm Y tế hoạt động hiệu quả cùng với sự trợ giúp của nhà nước.

Thông tư 14 vẫn giữ nguyên quyền lợi người tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện và không có chuyện phân biệt giữa các đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế tự nguyện hay bắt buộc; cũng như phân biệt chất lượng khám chữa bệnh giữa người có sử dụng hay không sử dụng Bảo hiểm Y tế.

Theo Thông Tấn xã Việt Nam

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá