DMCA.com Protection Status

Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

TPO - Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký ban hành công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2016. Quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân đồng thời tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấm dứt ngay việc đi thăm, chúc tụng và đi lễ hội, chùa chiền trong giờ làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư yêu cầu tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng về kết quả ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ban Bí thư cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và ban hành các văn kiện ĐH XII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Chỉ thị của Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, phá hoại cuộc bầu cử.

Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2016 theo quy định của pháp luật; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại đồng thời tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; phát huy truyền thống Tết trồng cây; có các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long và khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở phía Bắc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng