Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH cho 4 Vùng trong cả nước

Ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng : Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ ; vùng Tây Nguyên; vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

Tại các quyết định đều nêu rõ mục tiêu chủ yếu của từng Vùng đến năm 2010 về tốc độ tăng trưởng ( GDP )bình quân; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) ; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; học sinh trong độ tuổi đến trường ; học sinh trung học cơ sở , trung học phổ thông ; chỉ tiêu tuyển sinh trung học chuyên nghiệp; tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng; tỷ lệ lao động được đào tạo tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế , số trạm y tế xã có bác sĩ ; tỷ lệ dân thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch .

Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như công nghiệp; nông, lâm, thuỷ sản; thương mại, dịch vụ, du lịch; các lĩnh vực giáo dục, văn hóa-xã hội ; khoa học, công nghệ và môi trường; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng ( thuỷ lợi, giao thông, nhà ở và tuyến dân cư vùng ngập lũ) và bảo đảm quốc phòng , an ninh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số cơ chế, chính sách và giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh như các chính sách đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn; đất đai cho nông dân không có đất, thiếu đất sản xuất; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nguồn lực cho phát triển và cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong các vùng nghiên cứu các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế;

đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đề ra; phối hợp với các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thành phố và quy hoạch ngành phủ hợp về không gian, thời gian và tình hình mới.

Các quyết định của Thủ tướng đều có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá