Ban hành kế hoạch chống tham nhũng tại bốn Bộ

TPO - Ban Nội chính Trung ương (T.Ư) vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị về PCTN tại Bộ Công thương
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị về PCTN tại Bộ Công thương

Theo Ban Nội chính T.Ư, mục đích của việc kiểm tra, đôn đốc lần này nhằm nắm chặt tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ở các đơn vị. Trên cơ sở đó, tham mưu để Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các kết luận. 

“Công tác kiểm tra, đôn đốc là hoạt động thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ, ngành. Do đó, các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi để việc kiểm tra, đôn đốc được tiến hành đúng kế hoạch”, Ban Nội chính T.Ư nêu rõ.

Nội dung kiểm tra, đôn đốc gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, tổ chức đảng ở các bộ, ngành trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo.

Thứ hai là việc chấp hành của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban cán sự đảng và kết quả thực hiện của các cơ quan trực thuộc bộ, ngành được kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo. 

Ban Nội chính T.Ư thành lập một Đoàn công tác do Lãnh đạo ban làm Trưởng Đoàn để kiểm tra, đôn đốc tại 4 bộ gồm: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thời gian thực hiện kiểm tra, đôn đốc bắt đầu từ ngày 16/9 cho đến hết ngày 30/9/2016. Sau đó, Đoàn công tác sẽ xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, đôn đốc trình Trưởng Ban Nội chính T.Ư duyệt ký để báo cáo lên Ban Chỉ đạo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng